©All rights reserved
Biätare Little Bee-eater
Blåkråka Lilac Breasted Roller
Blåkråka Lilac Breasted Roller
Blåkråka Lilac Breasted Roller
Brunbukig Glansstare Superb Starling
Brunbukig Glansstare Superb Starling
Flikstare Wattled Starling
Gråhäger
Grå Krontrana Grey Crowned Crane
Grå Krontrana Grey Crowned Crane
Grå Krontrana Grey Crowned Crane
Gulnäbbad Glada Yellow-Billed Kite
Gulnäbbad Glada Yellow-Billed Kite
Gycklarörn Bateleur eagle
Gycklarörn Bateleur eagle
Gycklarörn Bateleur eagle
Hadadaibis
Helig Ibis African Sacred Ibis
Helig Ibis African Sacred Ibis
Koritrapp Kori bustard