Släktforskningsuppdrag

Uppdragen genomförs av Dick WåhlinVilka är dina anor och var har de levt sina liv?

Släktutredning


Ett uppdrag där jag tar reda på vilka dina anor är, var de är födda, gifta och döda samt platser för detta. Sedan sammanställer jag dina anor i en Antavla och gör en dokumentation som innehållande ovan nämnda uppgifter med källhänvisingar. 

Släktforskning


Släktforskning är både roligt och intressant. Jag ger dig gärna nybörjarråd om hur du kan komma igång på egen hand, en tjänst som är helt kostnadsfri. Har du inte tid eller möjlighet att forska själv så hjälper jag dig gärna.


Släktforskningsuppdrag görs efter överenskommelse om omfattning och tidsåtgång. Med släktforsknings-uppdrag menas att söka efter dina anor i ett bestämt antal generationer bakåt. Här söker jag i flera olika typer av källor för att noga kunna kartlägga dina anor och därefter jag skriver jag levnadsberättelser om dina förfäder.


Jag rekommenderar dig att först beställa en Släktutredning (se ovan) för att se vad den ger för information. När du har sett det resultatet kan du ta ställning till om och hur du vill gå vidare. Den investering du gör i en Släkt-utredning kommer du att spara in om du beställer ett fullständigt släktforskningsuppdrag

Pris enl övk.

Swedish Roots

Are you curious about your Swedish roots?

Maybe you are planning to make a trip in the footsteps of your Swedish ancestors? I have good experience of searching for Swedish ancestry. Also to search for now living relatives.